Setkání středoškolských učitelů informatiky a výpočetní techniky 16. 11. 2021

Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 proběhlo na Přírodovědecké fakultě UP třetí setkání středoškolských učitelů informatiky a výpočetní techniky.

Na setkání se diskutovaly zejména problémy informatického vzdělávání na středních školách, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a nabídka vzdělávacích aktivit katedry pro talentované studenty SŠ.

Více informací naleznete na stránce Setkání středoškolských učitelů informatiky.

Setkání středoškolských učitelů informatiky a výpočetní techniky