Setkání středoškolských učitelů informatiky a výpočetní techniky

Katedra informatiky organizuje pravidelná setkání středoškolských učitelů informatiky a výpočetní techniky. Náplní setkání je diskuse o aktivitách nabízených katedrou a fakultou středoškolským učitelům a studentům, výměna zkušeností s výukou informatiky a výpočetní techniky na středních školách i diskuse o problematice informatického vzdělávání obecně.

Program setkání 11. listopadu 2021

14:30 – 14:35 Úvodní slovo
doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D., děkan PřF UP
14:35 – 14:55 Studium na katedře informatiky
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc., vedoucí katedry informatiky
14:55 – 15:05 Spolupráce katedry informatiky se středními školami
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D., katedra informatiky
15:05 – 15:35 Představení programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
garanti a lektoři programů, katedra informatiky
15:35 – 15:55 Robotické pomůcky pro výuku programovaní
Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D., katedra informatiky
15:55 – 16:20 Učím se programovat: zkušenosti studentů Masarykova gymnázia Příbor
studenti gymnázia pod vedením Ing. Radmily Mrázkové
16:20 – Diskuse

Materiály k proběhlému setkání 7. listopadu 2019

Nabídka přednášek pro střední školy

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na doc. Michala Krupku.

Správce stránky: Michal Krupka  |  Aktualizace: 11. 02. 2023