Člen katedry Martin Trnečka získal Juniorský grant UP 10. 11. 2019

Člen katedry informatiky Martin Trnečka uspěl ve 2. ročníku soutěže o udělení Juniorského grantu Univerzity Palackého v Olomouci a stal se tak jedním ze tří mladých vědců přírodovědecké fakulty, kterým byl grant udělen.

Cílem juniorských grantů je podpořit excelentní výzkum mladých akademických a vědeckých pracovníků, kteří mají významné zahraniční zkušenosti, při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří a rozvinutí samostatného vědeckého programu.

Ve svém výzkumu se dr. Trnečka bude v následujících třech letech věnovat Booleovské dekompozici binárních dat a jejím souvislostem s formální konceptuální analýzou a shlukováním binárních dat.

V minulosti bylo olomouckými informatiky prokázáno výhodné propojení mezi dekompozicí binárních dat a formální konceptuální analýzou, jehož přínosem byly především nové postupy výpočtu dekompozice. Martin Trnečka se ve svém výzkumu zaměří na prohloubení tohoto propojení a vytvoření nového propojení s metodami shlukování, které je specifickou metodou analýzy dat využívanou v oblastech jako je například bioinformatika.

Členem řešitelského týmu je i doktorand katedry informatiky Mgr. Roman Vyjídáček.

Člen katedry Martin Trnečka získal Juniorský grant UP