Nákup nových knih 01. 12. 2020

Aby studenti a vyučující měli vždy k dispozici co nejkvalitnější zdroje, každoročně rozšiřujeme a doplňujeme naši knihovnu. V letošním roce byly katedrou informatiky pořízeny knihy v celkové částce 150 tis. Kč.

Velká část knih, které jsou studentům dostupné, jak ve fakultní, tak katederní knihovně, byla pořízena z projektu IGA. Zbylá část byla nakoupena z provozních prostředků katedry.

Nákup nových knih