Řešení kolizí v multiagentních systémech 24. 06. 2020

Přední časopis v oblasti automatického řízení, IEEE Transactions on Automatic Control, otiskl práci ,,Efficient liveness assessment for traffic states in open, irreversible, dynamically routed, zone controlled guidepath-based transport systems'', jejímž spoluautorem je člen katedry informatiky Tomáš Masopust. V práci je navržen polynomický algoritmus pro řízení kolizí multiagentních systémů nad vodicími sítěmi speciální topologie. Existence polynomiálního algoritmu pro obecný případ je otevřený problém.

Řešení kolizí v multiagentních systémech