Člen katedry Tomáš Masopust získal grant MŠMT 17. 11. 2019

Člen katedry informatiky Tomáš Masopust získal grant MŠMT na téma Verifikace a řízení síťových diskrétních systémů.

Doktor Masopust se bude v příštích třech letech věnovat analýze výpočetní složitost diagnostických metod modulárních a distribuovaných systémů s diskrétními událostmi.

Spoluřešitelskými pracovišti jsou Matematický ústav AV ČR, University of Michigan, Wayne State University a GeorgiaTech.

Dalším členem řešitelského týmů je doktorand katedry informatiky Jiří Balun.

Člen katedry Tomáš Masopust získal grant MŠMT