UP patří k nejlepším v ČR 08. 01. 2019

Univerzita Palackého v Olomouci dlouhodobě patří dle národního hodnocení mezi nejlepší výzkumné organizace v ČR, spolu s Univerzitou Karlovou, Masarykovou univerzitou nebo ČVUT v Praze. Zároveň se UP řadí po bok nejlepších českých univerzit i v prestižních mezinárodních srovnáních vysokých škol. Významný podíl na těchto hodnoceních má Přírodovědecká fakulta, jejíž je katedra informatiky součástí.

UP patří k nejlepším v ČR