Klirovo stipendium 03. 11. 2023

Na katedře informatiky proběhlo 31. října 2023 slavnostní udělení Klirova stipendia za minulý akademický rok. Jedná se o prospěchové stipendium udělované dvěma nejlepším studentům z každého ročníku napříč všemi informatickými studijními programy. Předání se zúčastnili také zástupci sponzorů.

Oceněni byli tito studenti:

  • 1. ročník – Vojtěch Vybíralík a David Votočka
  • 2. ročník – Tú Thanh Phan a Matyáš Makarov
  • 3. ročník – Jakub Novák a Pavel Doležel
  • 4. ročník – Ondřej Berčík a Filip Kubíček
  • 5. ročník – Petr Jančár a Jaroslav Večeřa

Klirovo stipendium