Prestižní časopis ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data zveřejnil práci členů katedry informatiky 18. 01. 2021

Přední časopis, ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, zveřejnil práci The 8M algorithm from today’s perspective členů katedry informatiky Radima Bělohlávka a Martina Trnečky.

V práci je podrobně analyzován algoritmus 8M pro faktorizaci booleovských matic – významný problém v oblasti strojového učení a analýzy dat. Autoři mimo jiné ukázali, že některé principy tohoto dávno navrženého, ale dnes málo známého algoritmu, významně obohacují soudobé přístupy k návrhu faktorizačních algoritmů a vedou k efektivnějším faktorizacím.

Prestižní časopis ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data zveřejnil práci členů katedry informatiky