Člen katedry v redakční radě časopisu 07. 06. 2020

Radim Bělohlávek, vedoucí katedry informatiky, se stal členem redakční rady renomovaného časopisu Annals of Mathematics and Artificial Intelligence vydávaného nakladatelstvím Springer. Časopis se zabývá zejména matematickými metodami umělé inteligence. Radim Bělohlávek je také členem redakčních rad dalších časopisů, například Journal of Computer and System Sciences, Fundamenta Informaticae a Fuzzy Sets and Systems, a je šéfredaktorem časopisu International Journal of General Systems.

Člen katedry v redakční radě časopisu