Klirovo stipendium 2018 05. 11. 2018

Dne 22. 11. 2018 proběhlo předání Klirova stipendia vynikajícím studentům za účasti zástupců sponzorů. Stipendium je vypláceno po skončení akademického roku dvěma studentům s nejlepšími studijními výsledky v každém ročníku napříč všemi studijními programy.

Klirovo stipendium 2018