Časopis Automatica publikoval práci členů katedry 15. 11. 2021

Časopis Automatica zveřejnil práci členů katedry informatiky J. Baluna a T. Masopusta On verification of D-detectability for discrete event systems.

Práce řeší otevřený problém existence polynomiálního algoritmu pro verifikaci silně periodické D-detekovatelnosti systému s diskrétními událostmi. Ukazuje, že pokud každý problém řešitelný v polynomiálním prostoru nelze také řešit v polynomiálním čase, pak takový algoritmus neexistuje. V důsledku toho práce dále navrhuje třídu systémů, pro něž je daný problém řešitelný v polynomiálním čase.

Časopis Automatica publikoval práci členů katedry