Třetí zasedání průmyslové rady 30. 11. 2023

27. listopadu proběhlo třetí zasedání průmyslové rady pro oblast vzdělávání informatika. Hlavním tématem třetího zasedání byly velké jazykové modely a jejich použití.

Rada byla ustanovena se záměrem posílit spolupráci mezi přírodovědeckou fakultou jako institucí vzdělávající odborníky v oblasti informatiky na straně jedné a firmami a dalšími institucemi působícími v informatice na straně druhé (složení rady a popis její činnosti).

Třetí zasedání průmyslové rady