Článek o paralelizaci booleovské faktorizace matic 02. 11. 2018

V prestižním časopise Journal of Parallel and Distributed Computing vyšel článek Parallel exploration of partial solutions in Boolean matrix factorization autorů Jana Outraty a Martina Trnečky o paralelizaci algoritmů booleovské faktorizace matic (BMF). Autoři jsou jedni z prvních na světě, kteří se tímto problémem zabývali. V článku je ukázána paralelizace známých algoritmů GreConD a Asso (autory prvního jsou Radim Bělohlávek a Vilém Vychodil), ale prezentovaným způsobem je možné paralelizovat libovolný sekvenční heuristický (greedy) BMF algoritmus, a výsledkem je několik nejlepších paralelně získaných rozkladů matice. Paralelním výpočtem je možné dosáhnout lepšího rozkladu než původním sériovým, což je v článku také ukázáno.

Článek o paralelizaci booleovské faktorizace matic