Časopis Information Sciences publikoval práci členů katedry 22. 09. 2021

Časopis Information Sciences publikoval práci LinCbO: Fast algorithm for computation of the Duquenne-Guigues basis, jejíž autoři jsou členové katedry: Radek Janoštík, Jan Konečný a Petr Krajča.

V práci je popsán nový algoritmus hledání minimálních množin závislostí popisující binárních data. Dle experimentálního vyhodnocení je tento algoritmus nerychlejší známý algoritmus pro tuto úlohu.

Časopis Information Sciences publikoval práci členů katedry