Slavnostní zahájení výuky 1. ročníků 19. 09. 2023

V pondělí 20. září byla v aule přírodovědecké fakulty slavnostně zahájena výuka prvních ročníků informatických studijních programů. Studenty přivítal vedoucí katedry informatiky, Eduard Bartl, o organizaci studia promluvil zástupce vedoucího pro výuku, Martin Trnečka, a technické vybavení katedry představil správce sítě, Ivo Fridrich.

Všem studentům přejeme úspěšné studium.

Slavnostní zahájení výuky 1. ročníků