Úvod do studia na Katedře informatiky PřF UP akademický rok 2020/2021

Výuka pro první ročníky prezenčního i kombinovaného studia informatických bakalářských studijních programů je zahájena úvodním slovem vedoucího katedry, přednáškou o organizaci studia na katedře a přednáškou o užívaní počítačové sítě katedry. Přednášky probíhají podle rozvrhu níže. Účast je povinná.

Rozvrh přednášek pro prezenční studium

Přednášky proběhnou v aule Přírodovědecké fakulty UP (místnost 2.001) místo výuky uvedené v rozvrhu.

den čas (od/do) přednáška přednášející
Čtvrtek 24. 9. 8:00 8:45 Úvodní slovo vedoucího katedry prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.
8:45 9:30 Organizace studia na katedře a univerzitě RNDr. Eduard Bartl, Ph.D. (zástupce vedoucího katedry pro výuku)
9:30 10:15 Počítačová síť katedry a pravidla jejího užívání Ivo Fridrich (správce IT)

Rozvrh přednášek pro kombinované studium

Přednášky proběhnou v místnosti 5.007 Přírodovědecké fakulty UP místo výuky uvedené v rozvrhu.

den čas (od/do) přednáška přednášející
Pátek 25. 9.
Pátek 2. 10.
8:00 9:00 Úvodní slovo a organizace studia na katedře a univerzitě RNDr. Eduard Bartl, Ph.D. (zástupce vedoucího katedry pro výuku)
9:00 9:30 Počítačová síť katedry a pravidla jejího užívání Ivo Fridrich (správce IT)

Počítačová síť na katedře informatiky

Po přednášce o počítačové síti katedry musí každý student ověřit, zda má funkční uživatelský účet pro práci v síti. Musí si také změnit přednastavené heslo ke svému účtu na nové dostatečně bezpečné heslo. Bez fungujícího uživatelského účtu, se student nemůže účastnit výuky probíhající na počítačových učebnách. Problémy s uživatelským účtem řešte s správcem IT katedry informatiky.

Správce stránky: Martin Trnečka  |  Aktualizace: 24. 09. 2020