Úvod do studia na Katedře informatiky PřF UP akademický rok 2023/2024

Výuka pro první ročníky prezenčního i kombinovaného studia informatických bakalářských studijních programů je zahájena úvodním slovem vedoucího katedry, přednáškou o organizaci studia na katedře a přednáškou o užívaní počítačové sítě katedry. Přednášky probíhají podle rozvrhu níže. Účast je povinná.

Rozvrh přednášek pro prezenční studium

Přednášky proběhnou v aule Přírodovědecké fakulty UP (místnost 2.001) místo výuky uvedené v rozvrhu.

den čas (od/do) přednáška přednášející
pondělí 18. 9. 8:00 8:30 Úvodní slovo vedoucího katedry RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.
8:30 9:00 Organizace studia na katedře a univerzitě RNDr. Martin Trnečka, Ph.D. (zástupce vedoucího katedry pro výuku)
9:00 9:30 Počítačová síť katedry a pravidla jejího užívání Ivo Fridrich (správce IT)

Rozvrh přednášek pro kombinované studium

Přednášky proběhnou v místnosti 5.007 Přírodovědecké fakulty UP místo výuky uvedené v rozvrhu.

den čas (od/do) přednáška přednášející
pátek 22. 9. 9:45 10:45 Úvodní slovo a organizace studia na katedře a univerzitě RNDr. Martin Trnečka, Ph.D. (zástupce vedoucího katedry pro výuku)
10:45 11:15 Počítačová síť katedry a pravidla jejího užívání Ivo Fridrich (správce IT)

Počítačová síť na katedře informatiky

Po přednášce o počítačové síti katedry by si studenti měli ověřit, zda mají funkční uživatelský účet pro práci v síti. Bez fungujícího uživatelského účtu se student nemůže účastnit výuky probíhající na počítačových učebnách. Problémy s uživatelským účtem řešte se správcem IT katedry informatiky.

Správce stránky: Martin Trnečka  |  Aktualizace: 22. 09. 2023