Úvod do studia na Katedře informatiky PřF UP

Výuka pro první ročníky prezenčního i kombinovaného studia všech bakalářských studijních programů informatiky je v zimním semestru každý rok zahájena přednáškami úvodu do studia na Katedře informatiky PřF UP. Přednášky probíhají dle vlastního rozvrhu níže, který je v případě prezenčního studia ve STAGu jako Úvodní blok přednášek KI.

Cílem přednášek je připravit studenty na studium na univerzitě a na katedře. Na přednáškách jsou studentům sděleny důležité informace ke studiu a jsou seznámeni s počítačovou sítí katedry a pravidly jejího užívání. Účast na všech přednáškách je nanejvýš doporučená!

Rozvrh přednášek pro prezenční studium

Všechny přednášky probíhají v aule (místnost 2.001) budovy Přírodovědecké fakulty UP na třídě 17. listopadu 12 v Olomouci. Přednášky probíhají místo běžné výuky předmětů katedry informatiky ve STAGu.

den čas (od/do) přednáška přednášející
Út 24. 9. 11:30 12:00 Úvodní slovo vedoucího katedry Bělohlávek
12:00 12:40 Organizace studia na katedře a univerzitě Bartl
12:40 13:10 Počítačová síť katedry a pravidla jejího užívání Fridrich (správce IT)

Rozvrh přednášek pro kombinované studium

Všechny přednášky probíhají v místnosti 5.006 budovy Přírodovědecké fakulty UP na třídě 17. listopadu 12 v Olomouci. Přednášky probíhají místo běžné výuky předmětů katedry informatiky ve STAGu.

den čas (od/do) přednáška přednášející
Pá 27. 9.
Pá 4. 10.
8:00 9:00 Úvodní slovo a organizace studia na katedře a univerzitě Bartl
9:00 9:30 Počítačová síť katedry a pravidla jejího užívání Fridrich (správce IT)

Počítačová síť na katedře informatiky

Po seznámení se s počítačovou sítí katedry a pravidly jejího užívání by si každý student měl ověřit, zda mu funguje uživatelský účet pro práci v síti (heslo se dozví na přednášce o síti) a nastavit si nové, dostatečně bezpečné heslo k účtu. Nebude-li mít student fungující uživatelský účet, nemůže se aktivně zúčastnit výuky probíhající na počítačových učebnách, pro kterou je nutné použití počítače na učebně! Pokud vám nebude účet fungovat, kontaktujte správce IT katedry informatiky.

Vzhledem k používání heterogenní počítačové sítě s různými operačními systémy během studia na katedře informatiky je studentům nanejvýš doporučeno seznámení se se základy počítačových sítí a, vedle systémů Microsoft Windows, i s unixovými operačními systémy (GNU/Linux), již v úvodu studia. K tomu je možné využít připravené výukové slajdy Úvod do počítačových sítí a Základy systémů UNIX a GNU/Linux. Velkou část problematiky pokrývá i původní učební text a kniha Viléma Vychodila Linux: Příručka českého uživatele, Computer Press, Brno, 2003. Tyto učební materiály nepředpokládají žádně speciální znalosti, pouze základní schopnost ovládat počítač na uživatelské úrovni.

Správce stránky: Jan Outrata  |  Aktualizace: 25. 09. 2019