Přednáška prof. Vondráka na katedře informatiky 23. 10. 2023

Dne 5. října navštívil katedru informatiky prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., poslanec PS PČR, bývalý hejtman Moravskoslezského kraje, emeritní rektor VŠB-TUO a dlouholetý externí učitel umělé inteligence na Univerzitě Palackého. Profesor Vondák před početně obsazenou aulou přírodovědecké fakulty proslovil přednášku s názvem ,,Z akademické půdy do politiky a zpět''. Přednáška se líbila a po jejím skončení se rozproudila zajímavá diskuze.

Přednáška prof. Vondráka na katedře informatiky