První zasedání průmyslové rady 08. 03. 2019

22. února proběhlo první zasedání průmyslové rady pro oblast vzdělávání informatika. [break] Rada byla ustanovena koncem minulého roku se záměrem posílit spolupráci mezi přírodovědeckou fakultou jako institucí vzdělávající odborníky v oblasti informatiky na straně jedné a firmami a dalšími institucemi působícími v informatice na straně druhé (složení rady a popis její činnosti). Na prvním zasedání byly projednány konkrétní formy spolupráce při uskutečňování studijních programů, např. stáže ve firmách, zařazení nových předmětů vedených odborníky z praxe a vedení diplomových prací. Ty budou součástí transformovaných studijních programů s novými studijními specializacemi. Projednávány byly také další možnosti, zejména spolupráce ve výzkumu a stipendia pro nejlepší studenty.

První zasedání průmyslové rady