První zasedání průmyslové rady 08. 03. 2019

22. února proběhlo první zasedání průmyslové rady pro oblast vzdělávání informatika. Rada byla ustanovena koncem minulého roku se záměrem posílit spolupráci mezi přírodovědeckou fakultou jako institucí vzdělávající odborníky v oblasti informatiky na straně jedné a firmami a dalšími institucemi působícími v informatice na straně druhé (složení rady a popis její činnosti). Na prvním zasedání byly projednány konkrétní formy spolupráce při uskutečňování studijních programů, např. stáže ve firmách, zařazení nových předmětů vedených odborníky z praxe a vedení diplomových prací. Ty budou součástí transformovaných studijních programů s novými studijními specializacemi. Projednávány byly také další možnosti, zejména spolupráce ve výzkumu a stipendia pro nejlepší studenty.

První zasedání průmyslové rady