Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Průmyslová rada pro oblast vzdělávání Informatika


Interní členové:

 • prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc., vedoucí katedry informatiky, předseda rady
 • RNDr. Eduard Bartl, Ph.D., proděkan PřF, zástupce vedoucího katedry pro výuku
 • Mgr. Roman Jurečka, ředitel, Vědeckotechnický park, Univerzita Palackého v Olomouci
 • doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D., předseda Vědeckopedagogické rady oboru Matematika a informatika PřF UPOL
 • doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D., zástupce vedoucího katedry pro vědu
 • RNDr. David Skoupil, ředitel, Centrum výpočetní techniky, Univerzita Palackého v Olomouci

Externí členové:

 • Ing. Tomáš Beránek, OLTIS Group, a.s.
 • Mgr. Aleš Burian, Winternet, s.r.o.
 • Ondřej Číhalík, vedoucí vývoje, MEDKONSULT medical technology s. r. o.
 • Štěpán Fanta, ředitel vývoje, Quadient, s.r.o.
 • Ing. Martin Hamala, vedoucí projektů, Kvados
 • pplk. Mgr. Vlastimil Hruška, rada, Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, Policie ČR
 • Ing. Petr Chládek, vedoucí vývoje a stavby montážních linek, HELLA Autotechnik Nova, s.r.o.
 • PhDr. Radim Kašpar, ředitel Okresní hospodářské komory Olomouc
 • Mgr. Martin Kotyza, Head of Sabris Labs, Sabris holding, SE
 • Mgr. Jaroslav Kratochvíl, Solution Delivery Director, Oriflame Software, s.r.o.
 • Ing. Tomáš Kresta, vedoucí aplikačního managementu, Siemens, s.r.o., Odštěpný závod Elektromotory Frenštát
 • Ing. Jiří Melzer, QI GROUP, a.s.
 • Petr Novák, MBA, ředitel, Koyo Bearing Česká republika, s.r.o.
 • Vlastimil Ott, ředitel, Liberix, o.p.s.
 • David Pokorný, výkonný ředitel, OLC Systems, s.r.o.
 • Aleš Rašťák, ConfigAir, s.r.o.
 • RNDr. Stanislav Opichal, Behaim IT Solutions
 • Mgr. Tomáš Szydlowski, MBA, ředitel, DATAMIX Solutions, s.r.o.
 • Ing. Martin Válek, ředitel, KARAT Software, a.s.
 • Mgr. Lukáš Zapletal, Red Hat Czech, s.r.o.

Činnost rady

 1. Rada je poradním orgánem vedoucího katedry informatiky.
 2. Interními členy rady jsou vedoucí katedry informatiky a další odborníci z řad pracovníků UP. Externími členy rady jsou zástupci firem, orgánů veřejné správy, případně dalších institucí působících v oblasti informatiky a IT. Členy rady jmenuje vedoucí katedry informatiky.
 3. Předsedou rady je vedoucí katedry informatiky nebo člen katedry informatiky jmenovaný vedoucím katedry.
 4. Rada se schází jednou ročně nebo častěji podle potřeby. Na jednání jsou kromě členů rady zváni členové katedry informatiky a děkan PřF UP.
 5. Rada zejména:
  1. Projednává koncepci vzdělávání v informatických studijních programech zabezpečovaných katedrou informatiky.
  2. Poskytuje zpětnou vazbu vedení katedry informatiky. Zpětnou vazbu poskytují zejména externí členové rady jakožto zástupci subjektů, kteří jsou současnými nebo potenciálními zaměstnavateli absolventů informatických studijních programů.
  3. Projednává aktuální formy spolupráce mezi katedrou informatiky a externími subjekty, a to jak v oblasti výuky (vedení diplomových prací, pracovní stáže studentů ve firmách, jednorázová i pravidelná výuka apod.), tak v oblasti výzkumu a vývoje (společné projekty, smluvní výzkum apod.).

Správce stránky: Alena Kolovrátníková  |  Aktualizace: 05.02.2019, 13:50:06