Katedra informatiky získala rozvojový projekt FRUP 20. 12. 2019

Katedra informatiky získala rozvojový projekt Inovace vybraných technologických předmětů zabezpečovaných katedrou informatiky v soutěži na podporu projektů v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP).

Projekt je zaměřen na nákup nového vybavení, které bude využíváno při výuce technologických předmětů pokrývajících oblasti počítačových sítí, operačních systémů a 3D tisku.

Z prostředků projektu budou pořízeny MikroTik routery, jež budou využívány při výuce počítačových sítí, mikropočítače Raspberry Pi > Pi určené pro výuku operačních systémů a nízkoúrovňového programování a 3D tiskárna a 3D skener pro účely výuky 3D tisku. Všechno pořízené vybavení bude rovněž k dispozici studentům pro účely bakalářských a diplomových prací.

Hlavním řešitelem projektu je Martin Trnečka. Dalšími členy řešitelského týmu jsou Petr Krajča a Markéta Trnečková.

Katedra informatiky získala rozvojový projekt FRUP