Klirovo stipendium 02. 11. 2022

Na katedře informatiky proběhlo 1. listopadu 2022 slavnostní udělení Klirova stipendia za minulý akademický rok. Jedná se o prospěchové stipendium udělované dvěma nejlepším studentům z každého ročníku napříč všemi informatickými studijními programy. Předání se zúčastnili také zástupci sponzorů.

Oceněni byli tito studenti:

  • 1. ročník – Matyáš Makarov a Radek Vymětalík;
  • 2. ročník – Adéla Hlaváčová a Jakub Jurka;
  • 3. ročník – Filip Kubíček a Jan Holcman;
  • 4. ročník – Petr Jančár a Jaroslav Večeřa;
  • 5. ročník – Gabriela Hrubá a Martin Urbanec.

Klirovo stipendium