Informatika na UP hodnocena jako vynikající 29. 06. 2021

V nedávno zveřejněném hodnocení panelem odborníků, které se provádí podle nové metody hodnocení kvality vysokých škol, byl obor informatika na Univerzitě Palackého hodnocen stupněm A/B. V oboru informatika dosáhly lepšího hodnocení, tedy stupně A, jen Karlova univerzita, Masarykova univerzita a ČVUT, ostatní vysoké školy byly hodnoceny stupněm B nebo horším.

Na výsledcích, podle kterých se hodnocení provádělo, se téměř výhradně podílí katedra informatiky.

Informatika na UP hodnocena jako vynikající