Výuka v době koronavirových restrikcí 18. 01. 2021

Vedoucí katedry informatiky Radim Bělohlávek v článku popisuje, jak katedra řeší výukové problémy způsobené uzavřením škol.

Článek vyjde v připravovaném 14. čísle Magazínu katedry informatiky.

Výuka v době koronavirových restrikcí