Renomovaný časopis Logical Methods in Computer Science publikoval práci člena katedry informatiky 19. 05. 2021

Renomovaný časopis Logical Methods in Computer Science publikoval práci Partially ordered automata and piecewise testability, jejímž spoluautorem je člen katedry informatiky Tomáš Masopust.

V práci je popsán kompletní obrázek o složitosti ověřování důležitých vlastností různých variant částečně uspořádaných automatů. Autoři mimo jiné ukázali, že zmíněné problémy jsou pro uvažované typy automatů stejně komplikované, jako pro obecné nedeterministické automaty.

Renomovaný časopis Logical Methods in Computer Science publikoval práci člena katedry informatiky