První studentský seminář 19. 12. 2019

Dne 16. prosince proběhl první studentský seminář Háčkování, pořádaný doktorandy katedry informatiky. Na semináři si mohli studenti vyzkoušet, jak bezpečná jsou výchozí hesla. Cílem bylo vytvořit program, který prolomí heslo, jenž je ve tvaru rodného čísla.

Seminář byl navíc okořeněn o týmovou práci s nutností pracovat s různými programovacími jazyky. Sadu hesel se dvěma týmům, složený z pěti a čtyř studentů, povedlo prolomit do dvou hodin. Další studentský seminář je předběžně naplánován na začátek letního semestru.

Více informací naleznete na adrese https://inf.upol.cz/hackovani.

První studentský seminář