Studentka katedry informatiky uspěla ve Studentské vědecké soutěži 09. 05. 2023

Studentka katedry informatiky uspěla ve Studentské vědecké soutěži O cenu děkana přírodovědecké fakulty 2023. V sekci matematika a informatika získala Veronika Pavlíková 1. místo v bakalářské kategorii a zároveň 1. místo v celé sekci (napříč všemi kategoriemi) s prací: Audiovizuální průvodce pro Státní hrad a zámek Frýdlant.

Soutěže se dále zúčastnil Marek Brodacký s prací: Vícekriteriální analýza variant a Matěj Dostál s prací: Pokladní aplikace pro kavárnu na platformě Android.

Všem studentům děkujeme za příkladnou reprezentaci katedry informatiky a Veronice Pavlíkové gratulujeme k jejímu mimořádnému úspěchu!

Studentka katedry informatiky uspěla ve Studentské vědecké soutěži