Setkání středoškolských učitelů informatiky a výpočetní techniky 08. 11. 2019

Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 proběhlo na Přírodovědecké fakultě UP setkání středoškolských učitelů informatiky a výpočetní techniky. Na setkání se diskutovaly zejména problémy informatického vzdělávání na středních školách a nabídka vzdělávacích aktivit katedry pro talentované studenty SŠ.

Nabídka přednášek pro střední školy

Setkání středoškolských učitelů informatiky a výpočetní techniky