Nabídka přednášek pro střední školyškolní rok 2023/2024

Nabízíme přednášky pro studenty středních škol na zajímavá témata z oblasti informatiky.* Přednášky mohou probíhat přímo na vaší škole nebo v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Přednášky jsou určeny studentům vyšších ročníků s hlubším zájmem o informatiku a matematiku. Jejich cílem je seznamovat posluchače se zajímavými tématy, která přesahují rámec běžného středoškolského studia.

V případě dotazů či zájmu o některé z témat se obraťte na doc. Miroslava Kolaříka.

Matematika skrytá ve vyhledávači Google doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.

Na přednášce popíšeme matematický princip, na kterém byl v době svého vzniku postaven internetový vyhledávač Google. Ukážeme, jak jednoduchá matematická myšlenka pomohla Googlu k získání prvního místa mezi všemi vyhledávači.

Kódování doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.

Budeme se věnovat problému jak upravit – neboli zakódovat – textovou zprávu tak, aby se co nejvíce zkrátila, a přitom stále obsahovala původní informaci. K pochopení zadání budeme nejprve potřebovat porozumět tomu, co zde vlastně rozumíme pojmem informace a jak můžeme množství informace měřit. Dále si ukážeme tzv. Huffmanovo kódování, které (za určitých podmínek) zkracuje zprávy na nejmenší možnou délku. Toto kódování je používáno v některých kompresních formátech, jako jsou ZIP, JPEG a MP3.

3D tisk Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D.

3D tisk se v posledních letech těší rostoucí oblibě. Proces 3D tisku zahrnuje celou řadu kroků: vytváření počítačového modelu, převod modelu do jazyka tiskárny, samotný tisk a dokončovací práce. Cílem přednášky je seznámit posluchače s celým tímto procesem.

Turingovy stroje doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.

Turingův stroj vymyslel Alan Turing v 30. letech 20. století jako myšlený stroj (počítač), který by uměl provést jakýkoliv mechanický myšlenkový postup řešící zadaný problém; tedy to, čemu dnes říkáme algoritmus. Turingovy stroje jsou tak jednoduché, že jejich princip lze vysvětlit pomocí tužky a papíru za několik minut. Přesto každý současný počítač je Turingovým strojem a nikdo zatím nevymyslel nástroj, který by zvládl řešit principiálně složitější úkoly. Pomocí Turingových strojů lze také ukázat hranice mechanického myšlení: existují úlohy, ke kterým nikdo nikdy nenapíše počítačový program, který by je uměl řešit. O tom všem bude tato přednáška.

Fuzzy logika doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.

Člověk, který měří dva metry, je jistě vysoký. O člověku, který měří jen jeden a půl metru, řekneme, že vysoký není. Kde leží hranice mezi nimi? Je to třeba 170 cm? Pak tedy člověk vysoký 170 cm je vysoký, ale člověk, který měří 169,9 cm, není, i když pouhým okem rozdíl mezi těmito lidmi nepoznáme. Tato přednáška bude o elegantním řešení tohoto a dalších matematických, nebo možná spíše filozofických paradoxů, pomocí fuzzy logiky. Ukážeme, jak tyto zdánlivě nepraktické úvahy pomohly vyřešit různé praktické problémy. Vysvětlíme princip tzv. fuzzy regulátorů, které nalezneme například v pračkách na prádlo nebo v metru v některých japonských městech. Přednášku doplní praktická ukázka.

O šifrování RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.

Šifrováním (neboli utajováním zpráv) se lidé začali zabývat snad již v okamžiku, kdy vynalezli písmo. V dnešní době se šifrují zejména elektronická data ukládaná na počítači nebo přenášená prostřednictvím internetu. Každý uživatel internetu tak šifrování používá dennodenně, aniž by si toho byl vědom. Přednáška se snaží na jednoduchých příkladech ukázat, s jakým důvtipem jsou řešeny některé problémy související s šifrováním.


* Ne všechna témata musejí být vždy k dispozici.

Správce stránky: Miroslav Kolařík  |  Aktualizace: 03. 01. 2024