Studijní opory pro kombinované studium programu Informační technologie

Zkratka Předmět Ročník Semestr Vyučující
KMI/XALGO Algoritmizace 1 zimní RNDr. Arnošt Večerka
KMI/XDS1 Diskrétní struktury 1 1 zimní doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
KMI/XSTR Struktura počítačů 1 zimní Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.
KMI/XUNIX Unixové systémy a shell 1 zimní Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.
KMI/XZPP1 Základy programování v Pythonu 1 1 zimní Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.
KMI/WEB Tvorba webových stránek 1 letní Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.
KMI/XUDIT Úvod do informačních technologií 1 letní Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.
KMI/XZADS Základní algoritmy a datové struktury 1 letní RNDr. Arnošt Večerka
KMI/XZEK Základy ekonomie 1 letní doc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D.
KMI/XZPP2 Základy programování v Pythonu 2 1 letní Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.
KMI/XDATA Databáze 2 zimní Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.
KMI/XJC Jazyk C 2 zimní Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D.
KAG/XMAT1 Matematika 1 2 zimní doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D.
KMI/XPOS1 Počítačové sítě 1 2 zimní Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.
KMI/XPROJ Programátorský projekt 2 zimní
KMI/XBP1 Bakalářská práce 1 2 letní
KMI/XINFS Informační systémy 2 letní Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.
KAG/XMAT2 Matematika 2 2 letní
KMI/XOS1 Operační systémy 1 2 letní RNDr. Arnošt Večerka
KMI/XPOS2 Počítačové sítě 2 2 letní Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.
KMI/XUROZ Uživatelská rozhraní 2 letní Mgr. Tomáš Mikula
Správce stránky: Webmaster  |  Aktualizace: 04. 12. 2021