Studijní opory pro kombinované studium – Základy programování pro IT 2

Zkratka předmětu: KMI/XZPP2

Doporučený ročník studia: 1

Semestr: letní

Vyučující: Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.

Podmínky pro splnění předmětu

Pro splnění předmětu je nutné vyřešit všechny zadané programovací úkoly.

Studijní materiály

Učební text Trnečka, M.: Základy programování v Pythonu (druhá část) je základním učebním materiálem k tomuto kurzu.
Správce stránky: Jiří Zacpal  |  Aktualizace: 13.09.2022, 10:42:55