Studijní opory pro kombinované studium – Základy programování pro IT 1

Zkratka předmětu: KMI/XZPP1

Doporučený ročník studia: 1

Semestr: zimní

Vyučující: Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.

Stránka předmětu

Podmínky pro splnění předmětu

Pro splnění předmětu je nutné vyřešit všechny zadané programovací úkoly.

Studijní materiály

Učební text Trnečka, M.: Základy programování v Pythonu (první část) je základním učebním materiálem k tomuto kurzu.
Správce stránky: Jiří Zacpal  |  Aktualizace: 13.09.2022, 10:42:40