Studijní opory pro kombinované studium – Jazyk C

Zkratka předmětu: KMI/XJC

Doporučený ročník studia: 2

Semestr: zimní

Vyučující: Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D.

Podmínky pro splnění předmětu

Pro splnění předmětu je nutné vyřešit všechny zadané programovací úkoly.

Studijní materiály

Učební text Trnečková, M.: Jazyk C je základním učebním materiálem k tomuto kurzu.
Správce stránky: Markéta Trnečková  |  Aktualizace: 06.12.2021, 07:56:26