Studijní opory pro kombinované studium – Tvorba webových stránek

Zkratka předmětu: KMI/WEB

Doporučený ročník studia: 1

Semestr: letní

Vyučující: Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.

Podmínky pro splnění předmětu

Předmět je zakončený ústní zkouškou.

Studijní materiály

Učební text Trnečka, M.: Tvorba webových stránek je základním učebním materiálem k tomuto kurzu.
Správce stránky: Jiří Zacpal  |  Aktualizace: 29.03.2022, 08:11:55