Studijní opory pro kombinované studium – Matematika 1

Zkratka předmětu: KAG/XMAT1

Doporučený ročník studia: 2

Semestr: zimní

Vyučující: doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D.

Podmínky pro splnění předmětu

Pro splnění předmětu je nutné vyřešit všechny zadané úkoly a absolvovat ústní zkoušku. Rozsah zkoušky je vymezen učebním textem níže.

Studijní materiály

Učební text Chajda, I., Kolařík, M.: Matematika 1 je základním učebním materiálem k tomuto kurzu.
Správce stránky: Webmaster  |  Aktualizace: 07.03.2022, 15:21:42