Studijní opory pro kombinované studium – Počítačové sítě 1

Zkratka předmětu: KMI/XPOS1

Doporučený ročník studia: 2

Semestr: zimní

Vyučující: RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.

Podmínky pro splnění předmětu

Pro splnění předmětu je nutné absolvovat ústní zkoušku. Rozsah zkoušky je vymezen učebním textem níže.

Studijní materiály

Učební text Trnečka. M: Počítačové sítě 1 je základním učebním materiálem k tomuto kurzu.
Správce stránky: Martin Trnečka  |  Aktualizace: 01.08.2023, 10:16:18