Studijní opory pro kombinované studium – Úvod do diskrétních struktur

Zkratka předmětu: KMI/XDS1

Doporučený ročník studia: 1

Semestr: zimní

Vyučující: prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.

Podmínky pro splnění předmětu

Předmět je zakončený ústní zkouškou.

Studijní materiály

Učební text Bělohlávek, R.: Diskrétní struktury 1 je základním učebním materiálem k tomuto kurzu.
Správce stránky: Radim Bělohlávek  |  Aktualizace: 13.09.2022, 10:50:01