Studijní opory pro kombinované studium – Uživatelská rozhraní

Zkratka předmětu: KMI/XUROZ

Doporučený ročník studia: 2

Semestr: letní

Vyučující: Mgr. Tomáš Mikula

Podmínky pro splnění předmětu

Aktivní účast na hodině.

Studijní materiály

Učební text Mikula, T.: Uživatelská rozhraní je základním učebním materiálem k tomuto kurzu.
Správce stránky: Tomáš Mikula  |  Aktualizace: 13.09.2022, 10:59:20