Kombinované studium

Studium programu Informační technologie v kombinované formě a dobíhajícího programu Aplikovaná informatika v kombinované formě probíhá dle zveřejněných studijních plánů formou:

Prezenční výuka

Studenti se dostaví šestkrát za semestr k organizované výuce. Ta probíhá formou přednášek a seminářů.

Termíny organizované prezenční výuky v letním semestru 2023/24

Výuka pro první ročník je v zimním semestru zahájena přednáškami Úvodu do studia na Katedře informatiky PřF UP.

Konzultace

Každý předmět je dále zajištěn individuálními konzultacemi v následující formě a rozsahu. Konzultace studenti využívají dle potřeby.

Na plánovanou konzultaci a její obsah je vhodné tutora předem upozornit emailem. Po dohodě lze sjednat konzultaci individuálně i mimo stanovené konzultační hodiny.

Samostudium a samostatná práce

Většina předmětů je zabezpečena studijními texty v elektronické podobě připravovanými pracovníky Katedry informatiky podle současných standardů distančních vzdělávacích textů. Studenti studují podle instrukcí uvedených v těchto textech a podle instrukcí a doporučení udělených při organizované prezenční výuce.

Studenti mají k dispozici studijní literaturu v angličtině i v češtině k zapůjčení v Knihovně Přírodovědecké fakulty.

Pro samostatnou práci na počítači mohou studenti využívat počítačovou učebnu s možností terminálového přístupu. To umožňuje pracovat na dálku (např. z domova) se softwarovým vybavením, které je pro studenty dostupné na Katedře informatiky. Pro samostatnou práci na počítači mohou studenti dále využívat počítačové učebny, které jsou v prostorách Katedry informatiky k dispozici podle stanoveného časového rozpisu.

Komunikace s tutory

Pro komunikaci s tutory jsou studenti povinni pravidelně kontrolovat svoje univerzitní emailové schránky.

Studijní materiály

Správce stránky: Martin Trnečka  |  Aktualizace: 15. 03. 2024