Témata bakalářských prací pro akademický rok 2023/2024

Výběr tématu probíhá ve 4. semestru v následujících krocích:

  1. Na začátku března jsou na webu katedry zveřejněna témata bakalářských prací.
  2. Do konce dubna si studenti zvolí vedoucího práce a téma. Zpravidla si volí téma vypsané vyučujícím katedry informatiky, je možné si však vybrat i téma vlastní.
  3. Do konce května vloží student do STAGu název tématu v českém a anglickém jazyce, anotaci a seznam literatury.
  4. Ze STAGu pak vytiskne podklad pro zadání, nechá ho podepsat vedoucím práce a odevzdá sekretářce katedry.

Studenti by si měli vybírat téma vhodné pro svůj studijní program/specializaci. Studentům specializace Obecná informatika doporučujeme zvolit si téma některého z vyučujících katedry. Pokud nebude student vědět, jaké téma si vybrat, kontaktuje zástupce vedoucího katedry pro výuku.

Aktuální seznam témat bakalářských prací pro akademický rok 2023/2024 bude zveřejněn na začátku března 2024.