Témata bakalářských prací pro akademický rok 2023/2024

Jiří Balun

Grafický editor konečných automatů – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software

Cílem práce je implementovat grafický editor konečných automatů, který uživateli umožní provádět základní operace, jako je například determinizace nebo minimalizace. Editor by také měl umět importovat vybrané typy formátů konečných automatů a exportovat do latexu.

Model checking – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software Bioinformatika

Cílem práce je nastudovat, implementovat a porovnat vybráné algoritmy z oblasti Model Checkingu.


Eliška Foltasová

Vlastní téma

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software Informační technologie Učitelství Bioinformatika

Máte-li vlastní nápad na téma bakalářské práce a máte-li zájem ji psát pod mým vedením, dejte mi vědět a domluvíme se.


Radek Janoštík

Editor a simulátor lekcí a aktivit pro Ozbot Color Codes

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software Informační technologie Učitelství

Provedení penetračního testu na síť KI

Vhodné pro studenty programu/specializace: Informační technologie

Vlastní téma

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software Informační technologie

Student si navrhne a realizuje vlastní téma bakalářské práce.


Miroslav Kolařík

Karetní hra Dobble – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software Informační technologie Učitelství Bioinformatika

Cílem práce je vytvořit obdobu karetní hry Dobble, jako webovou aplikaci. Bude vytvořena serverová aplikace, která na straně klienta graficky zobrazí aktuální stav hry s ovládacími prvky. Klientské strany budou odesílat tahy na server, kde budou synchronizovány. Aplikace umožní volit z více variant, podle počtu symbolů na kartě, nebo jednotlivých her, včetně her pro jednoho hráče. Aplikaci nebude možné používat komerčně.

Program na podporu výuky – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Učitelství

Po vzájemné dohodě si student vybere vhodné téma, které zpracuje jako interaktivní výukový program (spolu s učebním textem adekvátního rozsahu).

Program pro generování příkladů s algebraickými výrazy – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software Informační technologie Učitelství

Cílem práce je vytvořit program pro generování matematických příkladů, v jejichž jádru stojí algebraické výrazy. Program bude určen zejména pro učitele středních škol. Příklady bude možné generovat i s výsledky, případně je sestavovat do tematických sad a následně exportovat ve formátu .tex. Samotný text práce se bude zabývat především teoretickými podklady implementace výrazů a konkrétních příkladů.

Šifrování dat v digitálním zvukovém záznamu – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software Informační technologie Učitelství Bioinformatika

Student napíše text o možnostech šifrování zpráv v digitálních zvukových záznamech. Zaměří se přitom na historii, současnost a stručně popíše vyhlídky do budoucnosti. Dále pak implementuje vybraný známý a nějaký vlastní algoritmus související s tématem a popíše jejich výhody a nevýhody.

Algoritmy pro rychlé násobení matic – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software Informační technologie Učitelství Bioinformatika

Student nastuduje problematiku rychlého násobení matic a s ohledem na časovou složitost popíše dosud známé algoritmy. Poté naimplementuje tři vybrané algoritmy a porovná je mezi sebou na náhodných, různě velkých maticích.


Jan Konečný

Procedurální generování obsahu ve videohrách

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software Informační technologie

Vývoj algoritmů pro generování herních světů, levelů, příběhů nebo postav na základě určitých pravidel nebo parametrů. Cílem je zkoumat nové metody pro vytváření bohatšího a proměnlivějšího herního obsahu (možno vypsat několikrát, pro různá pod témata).

Vývoj multiplatformní aplikace pro správu osobních financí: – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software Informační technologie

Zaměřeno na použití frameworků jako React Native nebo Flutter pro vytváření aplikací fungujících na více platformách.


Petr Krajča

Language Server Protocol a jeho použití

Vhodné pro studenty programu/specializace: Programování a vývoj software

Diplomant si nastuduje problematiku protokolu LSP (Language Server Protocol), který umožňuje obohatit textové editory a vývojové prostředí o podporu konkrétních programovacích jazyků. A následně prakticky demonstruje implementaci tohoto protokolu pro jím zvolený (jednoduchý) programovací jazyk.

Deklarativní tvorba diagramů

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software Informační technologie Učitelství

Cílem práce je vytvořit snadno použitelný deklarativní jazyk pro tvorbu diagramů a nástroj, který bude generovat výsledné diagramy v nejběžnějších grafických formátech.

Vizulizace binárních dat – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software Informační technologie Učitelství Bioinformatika

Cílem práce je vytvořit nástroj, který umožní procházet a pohodlně prohlížet libovolný binární formát dat až na úroveň jednotlivých bitů.

Jednoduché slovní hry – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software Informační technologie Učitelství

Na webu NYT každý den vychází hry zaměřené na slovní zásobu, např. Spelling Bee, Letter Boxed, Mini. Cílem práce bude vytvořit varianty vybraných her pro české prostředí. Případně může diplomant navrhnout vlastní, podobné, hry.


Jan Laštovička

Hoarho jazyk

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software

Hoareho logika (nebo také programová logika) je systém pravidel určený k dokazování vlastností imperativních programů. Cílem práce je vytvořit programovací jazyk, který by umožnil zmíněná pravidla používat. Programátor by tak mohl zadat vlastnost programu a detaily nutné k jejímu ověření. Například u programu řadící čísla v poli by bylo možné strojově ověřit jeho správnost.

Relační algebra s doplňkem

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika

Relační algebra navržená E. F. Coddem neobsahuje operaci doplňku. Důvod je na první pohled jasný: doplněk konečné relace je většinou relace nekonečná. Nicméně, přestože se jedná o nekonečnou relaci, lze ji jednoduše reprezentovat v paměti počítače, protože má konečný doplněk. Cílem práce je navrhnout takovou reprezentaci relací v počítači, aby bylo možné do relační algebry zahrnout množinový doplněk.

Význam SELECT výrazů

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software

Při znalosti významu základních relačních proměnných lze odvodit význam libovolného SELECT výrazu. Například si představme, že relační proměnná person nad atributy name a age má význam: „Osoba name má věk age.“ Pak význam výrazu SELECT DISTINCT age FROM person je: „Existuje osoba, která má věk age.“ Cílem práce je navrhnout jazyk na popis významu relací a systém na odvození významu SELECT výrazu.

Polomnožiny barev – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika

Kolekce červených pixelů na běžné fotce nebude množinou. U některých pixelů budeme váhat, zda by patřily do množiny nebo ne. Představme si například přechod od červené k oranžové barvě. Kde přesně se láme červená v oranžovou? Problém je, že kolekce červených barev má neostrou hranici. Český matematik Petr Vopěnka navrhl teorii, kde se kolekce s neostrou hranicí modelují pomocí takzvaných polomnožin. Cílem práce je vytvořit aplikaci umožňující práci s fotkou za pomoci polomnožin barevných pixelů.


Tomáš Masopust

Porovnání rychlosti programovacích jazyků – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software Informační technologie Učitelství

Cílem práce je porovnat rychlost vybraných programovacích jazyků.


Petr Osička

Generování náhodných nedeterministických automatů

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software

Student nastuduje existující metody generování nedeterministických automatů a implementuje je. Výsledkem by měl být konzolový program, který lze provozovat na unixovém systému.

Paralelní backtracking a jeho použití pro optimalizační problémy

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika

Editor grafů s automatickým kreslením a exportem do LaTeXu – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software

Cílem práce je implementovat vektorový editor pro práci s grafy, jehož součástí bude implementace algoritmů pro automatické kreslení. Editor musí exportovat výsledné obrázky do LaTeX a případně do pdf. Editor musí běžet na unixových systémech (např. Linux, FreeBSD), jinak si technologie může student zvolit sám.


Jan Outrata

Editor svazů s rozšířenou visualizací svazu

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software

Práce bude spočívat v rozšíření grafické aplikace pro visualizaci (Hasseova diagramu) svazů JLatVis napsané v Javě o podporu editace svazu a podle dohody další možnosti zobrazení svazů jako např. vyznačení části svazu, uložení stylů zobrazení svazu ve formě profilů, (univerzální) grafické nastavení metod pro vytvoření diagramu svazu, současné zobrazení více svazů spolu se vztahy mezi prvky (nebo množinami prvků) různých svazů aj.

Více informací

Hra typu adventura v budově fakulty

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software Informační technologie Učitelství

Student navrhne hru typu adventura pro jednoho nebo i více hráčů spočívající v řešení zábavnou formou různých hádanek a úkolů pro postup ve hře ke splnění cíle. Prostředím hry bude hlavní budova přírodovědecké fakulty, hádanky a úkoly by tedy měly být motivované školním a výzkumným prostředím. Následně student hru realizuje v 3D herním engine Unreal Engine. K tomu využije budovu fakulty již zpracovanou v tomto engine. Práce je určena pro propagační účely katedry a fakulty a tomu by měla odpovídat i výsledná hra.

Více informací

Systém pro odevzdávání a evidenci závěrečných prací na VŠ – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Programování a vývoj software Informační technologie

Student vytvoří webovou aplikaci pro elektronické odevzdávání a evidenci závěrečných a jiných prací studentů na Katedře informatiky PřF UP. Odevzdávaná data k práci (text a implementovaný software) se budou po automatické kontrole ukládat na server katedry, vybraná část (text) se automaticky nahraje i do univerzitního informačního systému STAG. Evidované práce bude možné (veřejně i neveřejně) procházet v katalogu systému, vyhledávat a stahovat.

Více informací

Harmonogram státních závěrečných zkoušek na VŠ – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software

Student vytvoří software pro maximálně automatizovanou tvorbu harmonogramu konání státních závěrečných zkoušek (SZZ) na Katedře informatiky PřF UP. Software bude monitorovat seznamy studentů aktuálně zapsaných na zadaných termínech SZZ v univerzitním informačním systému STAG a podle zadaných pravidel při změně nebo požadavku automaticky generovat harmonogram a následně i podklad pro zkušební komisi. Harmonogram bude poté online na webu, podklad k tisku.

Více informací

Evidence domácího hospodářství – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Programování a vývoj software Informační technologie Učitelství Bioinformatika

Předmětem práce je vytvoření jednoduché desktopové aplikace pro finanční evidenci výdajů a příjmů plynoucích z domácího chovu hospodářských zvířat a pěstování plodin. Evidováno bude maximum výdajů spojených s nákupem, ustájením či zasetím/zasazením, krmením či hnojením a ošetřováním až po porážku či sklizeň, a příjmů z prodeje zvířat a plodin, včetně prodeje produktů (ze) zvířat. Aplikace bude umožňovat také výpočet a přehledné zobrazení finanční bilance hospodářství v zadaném časovém rozmezí.

Více informací

Poštovní robot pro hromadný email – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Programování a vývoj software Informační technologie

Předmětem práce je vytvoření robota pro emailový server (běžící na platformě Linux) realizujícího skupinové/hromadné emailové adresy pro skupiny uživatelů (studentů a vyučujících katedry informatiky) v univerzitním informačním systému STAG s danou vlastností. Např. studenti na předmětu nebo zkouškovém termínu, v ročníku, studijního programu nebo vyučující předmětu, výukové akce předmětu apod. Student navrhne vhodné schéma (jazyk) specifikace adres na základě určujících vlastností skupin, zahrnující i logické operace. Robot bude seznamy emailových adres uživatelů ve skupinách také poskytovat, formou emailové odpovědi. Pro samotné rozesílání emailů (na skupinové adresy i odpovědí) bude robot využívat existující emailový server katedry informatiky.

Více informací

Webová autentizační služba – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Programování a vývoj software Informační technologie

Student prozkoumá možnosti využití fakultní/univerzitní doménové služby (Active Directory), informačného systému STAG, popř. jiných služeb UP pro (zabezpečené) ověření přihlašovacích údajů uživatelů z vlastní autentizační služby (využívající tedy zmíněné služby jako tzv. autentizační backend) a následně tuto autentizační službu implementuje jako webovou aplikaci. Rozhraní služby pro jiné (webové) aplikace budou zabezpečené HTTP POST požadavky a REST API a součástí implementace bude také ukázkový přihlašovací webový formulář (frontend).

Více informací

Markéta Trnečková

Využití OpenSCADu ve výuce na středních školách

Vhodné pro studenty programu/specializace: Učitelství

Aplikace pro ovládání robota Sphero

Vhodné pro studenty programu/specializace: Programování a vývoj software Učitelství

Systém pro měření časů na trati

Vhodné pro studenty programu/specializace: Programování a vývoj software Informační technologie

Cílem práce je vytvořit systém pro měření časů na trati. Součástí je navržení a zapojení čipů a snímačů.

Aplikace pro správu elektronických knih – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Programování a vývoj software Informační technologie Učitelství

3D tisk barevných obrázků – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Programování a vývoj software Informační technologie

Cílem práce je vytvořit aplikaci podobnou aplikaci HueForge.

Hra pro podporu výuky programování – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Informační technologie Učitelství

Aplikace - výuka hry na ukulele – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Programování a vývoj software Informační technologie

Siluetový 3D skener – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Programování a vývoj software Informační technologie


Arnošt Večerka

Aplikace pro cyklistiku

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software Informační technologie

Cílem práce je sestavit aplikaci umožňující zaznamenávání a plánování cyklistických výprav.

Simulátor mikroprocesoru Z80

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software Informační technologie Učitelství

Cílem je sestavit program pro simulaci vykonávání kódu s instrukční sadou Z80.

Simulátor mikrokontrolérů architektury 89LP51

Vhodné pro studenty programu/specializace: Obecná informatika Programování a vývoj software Informační technologie

Sestavit aplikaci umožňující simulaci činnosti mikrokontrolérů 89LP51.


Jiří Zacpal

Nástroj pro tvorbu rozpočtu – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Informační technologie

- Desktopová aplikace. - Možnost tvorby vlastní účetní osnovy. - Import a export z textového souboru. - Sledování plnění rozpočtu.

Aplikace pro sledování investic – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Informační technologie

Aplikace by umožnit vytvořit uživateli investiční portfolio, toto portfolio aktualizovat, sledovat změnu výnosů.

Aplikace pro vytváření a kontrolu DPP – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace:

Desktopová aplikace, která by měla umět vytvářet a modifikovat dohody o provedené práci, sledovat vykázané hodiny, kontrolovat nárok zaměstnanců na dovolenou a tuto dovolenou umět vypočítat.

Desková hra – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Informační technologie

Cílem práce je vytvořit elektronickou variantu moderní deskové hry dle domluvy se studentem (mobilní, počítačová, webová, ...). Hra by měla umožňovat hru proti počítači a síťovou hru.