Studijní pobyty v zahraničí

Erasmus

Erasmus koordinátor na katedře informatiky je doc. Ing. Lenka Carr-Motyčková, CSc.

Příští uzávěrka přihlášek: 26. února 2016 u sekretářky katedry.

Partnerská pracoviště

Fakultní stránky

Školní stránky

Nabídka Fulbrigtova stipendia

Nabídka stáží

AISEC

Stáže organizace AISEC

Oficiální stránky organizace

Správce stránky: Eduard Bartl  |  Aktualizace: 18. 11. 2019