Diplomová práce pro akademický rok 2022/2023

Výběr tématu probíhá v 1. semestru v následujících krocích:

  1. Na začátku října jsou na webu katedry zveřejněna témata diplomových prací.
  2. Do konce října si studenti zvolí vedoucího práce a téma. Zpravidla si volí téma vypsané vyučujícím katedry informatiky, je možné si však vybrat i téma vlastní.
  3. Do konce listopadu vloží student do STAGu název tématu v českém a anglickém jazyce, anotaci a seznam literatury.
  4. Ze STAGu pak vytiskne podklad pro zadání, nechá ho podepsat vedoucím práce a odevzdá sekretářce katedry.

Studenti by si měli vybírat téma vhodné pro svůj studijní program/specializaci. Pokud nebude student vědět, jaké téma si vybrat, kontaktuje zástupce vedoucího katedry pro výuku.

Aktuální seznam témat diplomových prací pro akademický rok 2023/2024 bude zveřejněn v říjnu 2023.

Tomáš Kühr

Geometrický algoritmus pro vyhledávání vzorů v biochemických datech

Vhodné pro studenty programu/specializace: Bioinformatika

Cílem práce bude navrhnout, implementovat a otestovat algoritmus pro efektivní vyhledávání motivů v rozsáhlých biomolekulách, který by měl být založen na metodách analytické a počítačové geometrie.

Markéta Trnečková

Webová aplikace pro odevzdávání a testování programovacích úloh v jazyku C – téma již není volné

Vhodné pro studenty programu/specializace: Umělá inteligence Obecná informatika Vývoj software Počítačové systémy a technologie

Cílem práce bude vytvořit webovou aplikaci pro odevzdávání a testování programovacích úloh studentů v rámci výuky Jazyka C. Hlavní část aplikace umožní vyučujícím zadat úlohy včetně testovacích scénářů a následně studentům umožní odevzdat úlohy, které v bezpečném prostředí zkompiluje a otestuje. Výsledkem by měla být aplikace, která vyučujícím ulehčí kontrolování domácích úloh studentů.