Diplomová práce pro akademický rok 2023/2024

Výběr tématu probíhá v 1. semestru v následujících krocích:

  1. Na začátku října jsou na webu katedry zveřejněna témata diplomových prací.
  2. Do konce října si studenti zvolí vedoucího práce a téma. Zpravidla si volí téma vypsané vyučujícím katedry informatiky, je možné si však vybrat i téma vlastní.
  3. Do konce listopadu vloží student do STAGu název tématu v českém a anglickém jazyce, anotaci a seznam literatury.
  4. Ze STAGu pak vytiskne podklad pro zadání, nechá ho podepsat vedoucím práce a odevzdá sekretářce katedry.

Studenti by si měli vybírat téma vhodné pro svůj studijní program/specializaci. Pokud nebude student vědět, jaké téma si vybrat, kontaktuje zástupce vedoucího katedry pro výuku.

Aktuální seznam témat diplomových prací pro akademický rok 2023/2024 bude zveřejněn v říjnu 2023.