Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Dokumenty


Úřední deska Přírodovědecké fakulty UP

Úřední deska UP

Zkoušky

  • Předpis pro konání druhých opravných zkoušek, vzor žádosti o její konání, vzor návrhu komise a termínu a vzor zápisu o jejím průběhu a výsledku [PDF]

Závěrečné práce

  • Pravidla pro zadávání, odevzdávání a obhajoby závěrečných prací [PDF]
  • Styl pro text závěrečné (bakalářské a diplomové) práce [LaTeX]

Počítačové učebny

  • Pravidla pro práci v síti KI [PDF]
  • Provozní řád počítačových učeben KI [PDF]

Správce stránky: Jan Outrata  |  Aktualizace: 16.09.2018, 20:31:11