Katedra informatiky - kalendar

Kalendář


Ústní státní závěrečné zkoušky

10. 06. 2019, 08:00 - 09:30

Ústní státní závěrečné zkoušky

06. 06. 2019, 08:00 - 09:30

Obhajoby závěrečných prací

05. 06. 2019, 08:00 - 09:30

Ústní státní závěrečné zkoušky

04. 06. 2019, 08:00 - 09:30

Ústní státní závěrečné zkoušky

03. 06. 2019, 08:00 - 03. 05. 2019 - 18:00

Obhajoby závěrečných prací

29. 05. 2019, 08:00 - 09:30

harmonogram obhajob závěrečných prací pro den 29. 5. 2019.

Vybrané partie z informatiky

18. 04. 2019, 08:30 - 15:00

8:30 Quadient - Role testera v agilním týmu - Jakub Malíšek

9:45 CertiCon a.s. - Technologická obroda C++využití nových standardů jazyka C++ aneb C++ není mrtvý jazyk - Petr Frenštátský

11:00 CertiCon a.s. - Praktický význam paralelního programování - Martin Maděra

13:00 ABB s.r.o. - Úvod do průmyslové robotiky - Pavel Grečner

Vybrané partie z informatiky

17. 04. 2019, 08:30 - 15:30

8:30 Edhouse s.r.o. - Víte, co znamená agilní způsob vývoje software? - Ondřej Kašpar

10:15 BSC - Winternet s. r. o. - Lesk a bída vývoje webových aplikací - Aleš Burian

12:00 M.I.T. Consulting, s.r.o. - Slasti a strasti vedoucích vývojového týmu - Petr Freiberg

13:45 QI GROUP a.s. - Informační systém QI - Kateřina Brabcová

Vybrané partie z informatiky

16. 04. 2019, 08:30 - 16:15

8:30 BSC - React a React Native - praktický setup projektu - přednášející Martin Šafář

9:45 BSC - Moderní Java aplikace na webu - přednášející Antonín Stoklásek

11:30 KVADOS, a.s. - Využití automatických testů při vývoji SW produktů

12:15 RedHat - Proč je Open Source důležitý? - přednášející Lukáš Zapletal

12:45 RedHat - Systém pro správu verzí Git - přednášející Lukáš Zapletal

13:30 Policie České Republiky - Prověřování kybernetické kriminality - přednášející pplk. Vlastimil Hruška

Vybrané partie z informatiky

15. 04. 2019, 08:30 - 16:15

8:30 CertiCon a.s. - Vytvořte si vlastní plug-in v Eclipse - přednášející Martin Jašek

10:15 Siemens - Bezpapírová výroba - přednášející Lukáš Horčička

11:50 Oriflame - Enterprise Grade Monitoring Over Cloud Infrastructure - přednášející Jan Vilímek

13:00 JERID, spol. s r. o. - Problémy při SW vývoji zpráv TAF TSI v železniční dopravě v rámci EU - přednášející Tomáš Beránek

14:00 OLC Systems s.r.o. - Node-RED edge computing - přednášející Daniel Krhánek

15:15 Quadient - Agilní vývojář - agilní vývoj v praxi - přednášející Tobiáš Vondráček a Tomáš Sychra

Ústní státní závěrečné zkoušky

05. 02. 2019, 08:00 - 16:00

Obhajoby závěrečných prací

04. 02. 2019, 08:00 - 16:00

Seminář na téma kybernetické bezpečnosti

17. 01. 2019, 11:30 - 12:30

Kamil Kopecký, René Szotkowski (PdF UP): E-Bezpečí a jeho aktivity v oblasti prevence, edukace a intervence. Seminář se uskuteční na Pedagogické fakultě UP, místnost N32, 4. patro, nová budova, Žižkovo nám. 5.

Den otevřených dveří

07. 12. 2018, 09:00 - 14:00

Prezentace možností studia informatiky na UP

Kde: 5. podlaží, učebna 5.008

Kdy: 10:00–10:45 a 12:00–12:45

Vedoucí katedry informatiky prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc., stručně představí naše pracoviště a obory, které je u nás možné studovat. Věnovat se bude zejména zaměření jednotlivých studijních oborů a rozdílům mezi nimi. Zmíněny budou také různorodé přístupy k výuce informatiky na různých vysokých školách v ČR. Po prezentaci vám budou zodpovězeny případné dotazy týkající se studia informatických oborů v Olomouci.

Informační a populárně naučné stánky

Kde: 5. podlaží, atrium před učebnami 5.002 až 5.004, učebny 5.002 a 5.003

Kdy: 8:30–13:30

Zaměstnanci a studenti katedry informatiky si pro vás připraví několik zajímavých a poučných aktivit. Na jednotlivých stáncích se budete moci seznámit s principem využití fuzzy regulátorů při řízení balancujícího robota sestaveného ze stavebnice LEGO Mindstorms, řešit algoritmické rébusy, projít si virtuálně budovu Přírodovědecké fakulty v Unreal Enginu či porovnat různé styly zápisu programů. Návštěvníci si budou moci také vyzkoušet několik aplikací vytvořených našimi studenty v rámci řešení ročníkových projektů, bakalářských a diplomových prací. K dispozici bude i informační stánek, kde vám rádi zodpovíme téměř jakékoli dotazy.

Předání Klirova stipendia

22. 11. 2018, 12:30 - 12:55

Předání Klirova stipendia vynikajícím studentům za akademický rok 2017/18 proběhne v kanceláři vedoucího katedry 5.078 za účasti zástupců sponzorů.

Informatický seminář

19. 09. 2018, 14:30 - 15:30

Karell Bertet (University of La Rochelle, France): TBA. Seminář se koná v místnosti 5.073.

Informatický seminář

19. 09. 2018, 13:30 - 14:30

Angel Mora (University of Málaga, Spain): Triadic FCA implications and simplification logic. Seminář se koná v místnosti 5.073.

Informatický seminář

19. 09. 2018, 10:00 - 11:00

Manuel Enciso (University of Málaga, Spain): Minimal generator algorithms and massive computation. Seminář se koná v místnosti 5.073.

Informatický seminář

19. 09. 2018, 09:00 - 10:00

Pablo Cordero (University of Málaga, Spain): Relational Galois connections. Seminář se koná v místnosti 5.073.

Zahájení výuky prvních ročníků

17. 09. 2018, 09:45 - 11:30

Výuka pro první ročníky prezenčního i kombinovaného studia všech bakalářských studijních oborů informatiky je v zimním semestru zahájena přednáškami úvodu do studia na Katedře informatiky PřF UP. Přednášky probíhají dle vlastního rozvrhu.

Mezní termín pro splnění studijních povinností v akademickém roce 2017/18

06. 09. 2018, 23:55 - 01:25