Katedra informatiky - kalendar

Kalendář


Mezní termín pro splnění studijních povinností v akademickém roce 2017/18

06. 09. 2018, 23:55 - 01:25