Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Klirovo stipendium

Klirovo stipendium je prospěchové stipendium udělované nejlepším studentům informatických oborů uskutečňovaných na PřF UP v Olomouci.

Stipendium je vypláceno jednorázově na konci každého semestru dvěma studentům s nejlepšími studijními výsledky v každém ročníku studia napříč všemi bakalářskými a navazujícími magisterskými studijními obory. V každém semestru tedy bude odměněno 10 studentů.

Hodnocení studijních výsledků je prováděno na základě váženého průměru získaného z univerzitního informačního systému STAG.

Výše stipendia je 5 000 Kč. Ročně bude tedy na stipendiích vyplaceno 100 000 Kč.

Sponzoři

Máte zájem stát se sponzorem? Kontaktujte nás.

Prof. George J. Klir

(22. 4. 1932, Praha–27. 5. 2016, Binghamton, NY)
Prof. George J. Klir

Profesor Klir byl významný odborník v oblasti počítačových a systémových věd. Byl autorem řady vlivných prací včetně patentů a 17 knih. Byl zakladatelem a dlouholetým šéfredaktorem časopisu International Journal of General Systems a prezidentem mezinárodních organizací IFSR, NAFIPS a IFSA. Za svůj vědecký přínos získal několik čestných doktorátů a dalších ocenění, mimo jiné Bolzanovu medaili AV ČR za přínos v matematických vědách. V letech 2002–2014 několikrát přednášel pro studenty informatických oborů na UP v Olomouci, byl členem zkušebních komisí pro obhajoby doktorských prací. Se členy katedry informatiky ho také spojuje několik společně napsaných odborných publikací.


Správce stránky: Alena Kolovrátníková  |  Aktualizace: 16.02.2017, 18:07:53