Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Klirovo stipendium

Klirovo stipendium je prospěchové stipendium udělované nejlepším studentům informatických oborů uskutečňovaných na PřF UP v Olomouci.

Stipendium je vypláceno jednorázově na konci každého semestru dvěma studentům s nejlepšími studijními výsledky v každém ročníku studia napříč všemi bakalářskými a navazujícími magisterskými studijními obory. V každém semestru tedy bude odměněno 10 studentů.

Hodnocení studijních výsledků je prováděno na základě váženého průměru získaného z univerzitního informačního systému STAG.

Výše stipendia je 5 000 Kč. Ročně bude tedy na stipendiích vyplaceno 100 000 Kč.

Sponzoři

Máte zájem stát se sponzorem? Kontaktujte nás.


Správce stránky: Alena Kolovrátníková  |  Aktualizace: 10.03.2017, 13:50:26