Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Kombinované studium Databázové systémy


Název předmětu: Databázové systémy (KMI/YDATA)

Počet kreditů: 9

Ročník: 3

Semestr: zimní

Vyučující/Tutor: Mgr. Petr Krajča, Ph.D.

Stránka předmětu


Konzultace

Prezenční

V případě potřeby je možné dohodnout termín konzultací emailem.

Středa 11:30 - 13:30

E-mailová

Průběžně na petr.krajca@upol.cz

Telefonem

585 634 720


Studijní materiály

[hro]Jiří Hronek: Databázové systémy

Plán výuky

Organizovaná prezenční výuka

 1. Přednáška
  Obsah: Relační databázové systémy: relační model dat, základní pojmy (atributy, domény, ntice, relační schémata, relace).
  Datum konání: 9.10.2015
 2. Přednáška
  Relační dotazovací jazyky. Operace relační algebry: množinové operace, projekce, selekce, dělení, spojení a jeho typy. Vzájemné vztahy relačních operací.
  Datum konání: 23.10.2015
 3. Přednáška
  Fyzická organizace dat, zpracování dotazu. Systém řízení báze dat: služby, architektura, transakční zpracování dat, uzamykací protokoly.
  Datum konání: 6.11.2015
 4. Přednáška
  Konceptuální modelování, návrh relační databáze, normalizace. Referenční integrita v relačním modelu dat. Funkční závislosti: definice, pravdivost v datech, modely, sémantické vyplývání.
  Datum konání: 27.11.2015
 5. Přednáška
  Spolupráce SQL s jinými jazyky (Java, C#, PHP), procedury a triggery. Prostředky pro administraci relačního databázového systému.
  Datum konání: 11.12.2015

Správce stránky: Petr Krajča  |  Aktualizace: 17.09.2014, 10:56:13