Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Kombinované studium Matematika 1


Název předmětu: Matematika 1 (KAG/YMAT1)

Počet kreditů: 9

Ročník: 1

Semestr: letní

Vyučující/Tutor: doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D.
Správce stránky: Webmaster  |  Aktualizace: 20.11.2013, 10:14:25