Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Kombinované studium Matematika 2


Název předmětu: Matematika 2 (KMA/YMAT2)

Počet kreditů: 9

Ročník: 2

Semestr: zimní

Vyučující/Tutor: RNDr. Miloslav Závodný
Správce stránky: Webmaster  |  Aktualizace: 17.09.2014, 10:54:23