Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Kombinované studium Seminář k bakalářské práci


Název předmětu: Seminář k bakalářské práci (KMI/YSBP)

Počet kreditů: 5

Ročník: 3

Semestr: letní

Vyučující/Tutor: RNDr. Jan Konečný, Ph.D.

Stránka předmětu


Konzultace

Prezenční

Úterý 8:00--9:30 , denní studium
Pátek 8:00--9:30 , kombinované studum

E-mailová

Průběžně na jan.konecny@upol.cz

Telefonem

585 634 712Správce stránky: Jan Konečný  |  Aktualizace: 21.08.2012, 20:57:01